Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση. Η συμφωνία αποτελεί μέρος των δράσεων της Κομισιόν για να προστατεύσει την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας και για να υποστηρίξει τον ανοικτό πολιτικό διάλογο.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι πολιτικές διαφημίσεις χρειάζεται να φέρουν σαφή σήμανση σχετικά με τη φύση τους και ένδειξη σχετικά με τον χρηματοδότη τους, το ποσό, το είδος των εκλογών, δημοψηφισμάτων ή κανονιστικών διαδικασιών με τα οποία συνδέονται και το εάν έχουν υποστεί targeting. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν μηνύματα τα οποία έχουν σκοπό να διαμορφώσουν τις πολιτικές απόψεις και αποφάσεις τους.

Οι τεχνικές targeting και amplification θα είναι διαθέσιμες μόνο για την online πολιτική διαφήμιση η οποία βασίζεται στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί με τη συγκατάθεση του χρήστη και η χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα απαγορεύεται. Αυτό θα μειώνει την κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την ενδεχόμενη χειραγώγηση του εκλογικού σώματος.

Όλες οι online πολιτικές διαφημίσεις θα είναι διαθέσιμες σε έναν online χώρο αποθήκευσης. Η χορηγία διαφημίσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαγορεύονται τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Η πολιτική συμφωνία υπόκειται πλέον στην επίσημη έγκριση των συν-νομοθετών.

(Πηγή: European Commission)