Η Info Quest Technologies πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 40 χρόνια στην αγορά ψηφιακών τεχνολογιών, στηριζόμενη στην πεποίθηση ότι μία εταιρεία εξελίσσεται και ευημερεί, όταν μαζί της εξελίσσονται και ευημερούν και οι άνθρωποί της.

H Info Quest Technologies, εταιρεία του Ομίλου Quest, από το 1981 που ιδρύθηκε, έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης τις κοινωνίας μας και έχει αφήσει το στίγμα της, όχι μόνο για τις επιχειρηματικές επιτυχίες και καινοτομίες, αλλά και για τις αξίες που πρεσβεύει και την ολιστική υιοθέτηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εταιρεία διαχρονικά αποτελεί, επίσης, ένα «σχολείο» ανάπτυξης νέων εργαζομένων, πολλοί εκ των οποίων εξελίσσονται σε υψηλόβαθμα στελέχη τόσο των εταιρειών του Ομίλου Quest, όσο και άλλων μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας 
Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που δίνει εφόδια σε κάθε εργαζόμενο να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Από το ξεκίνημά μας, αναγνωρίσαμε ως κινητήριο δύναμή μας τους ανθρώπους και την ύπαρξη μίας ενιαίας κουλτούρας σεβασμού και ομαδικότητας, προόδου, καινοτομίας, συνεχούς βελτίωσης, και επιχειρηματικής αριστείας. Εξελισσόμαστε συνεχώς, αλλάζουμε, μεγαλώνουμε, αλλά διαχρονικά παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες μας και υπηρετούμε το κοινό μας όραμα να πρωταγωνιστήσουμε στην πρόοδο της κοινωνίας, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας.

Η εργασία οφείλει να συμβάλλει στην ευζωία των εργαζομένων
Σήμερα, σχεδόν τα πάντα έχουν αλλάξει στον τρόπο που εργαζόμενοι και επιχειρήσεις συν-εργάζονται και συν-εξελίσσονται και εμείς περισσότερο από ποτέ θέτουμε τον άνθρωπο στο κέντρο της λειτουργίας μας, αναγνωρίζοντας πως η εργασία οφείλει πέρα από τα προφανή -απασχόληση και αμοιβή- να συμβάλλει ολιστικά στην ευζωία των εργαζομένων, να δημιουργεί ικανοποίηση και χαρά, να ενισχύει την έννοια του ανήκειν και της συμπόρευσης, καθώς και της συμμετοχής στην επίτευξη ενός υψηλότερου σκοπού.

Στην εταιρεία βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας μας και εξελισσόμαστε διατηρώντας παράλληλα και ενισχύοντας, τα στοιχεία εκείνα που μας συνδέουν και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

Έχουμε διαμορφώσει ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, που στηρίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και στις Πολιτικές μας, που προάγει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την πρωτοβουλία, την ισοτιμία, τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή.

Έχουμε μηδενική ανοχή σε θέματα που αντίκεινται στην ηθική επιχειρηματικότητα που πρεσβεύουμε.

Επενδύουμε πολλαπλώς στην εκπαίδευση, με συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας σε προγράμματα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ υλοποιούμε και εξειδικευμένα προγράμματα, όπως το Quest Mini MBA, το πρόγραμμα ανάπτυξης των ταλέντων μας, προγράμματα mentoring & δημιουργούμε για όλους learning paths σε online πλατφόρμες.
Υποστηρίζουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και σχεδιάζουμε δράσεις εθελοντισμού και well being, που απολαμβάνουν όλοι.

Φροντίζουμε συνεχώς να βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό μας αποτύπωμα, ως υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας μας.

122 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία
Στην Info Quest Technologies, είμαστε μία οικογένεια με περισσότερα από 400 μέλη που μεγαλώνει συνεχώς. Την τελευταία πενταετία δημιουργήσαμε 122 νέες θέσεις εργασίας, με το 57% των εργαζομένων μας να είναι κάτω από 34 ετών, το 68% να έχουν προσληφθεί την τελευταία 10ετία και το 44% εξ αυτών την περίοδο 2019–2022 της πανδημίας και της τηλεργασίας.

Είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε στις «Best Workplaces» εταιρείες. Κοινή μας δέσμευση είναι να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας, ώστε η εταιρεία μας διαχρονικά να αποτελεί έναν σπουδαίο οργανισμό για να εργάζεται κάποιος και να ευημερεί, προσφέροντας προοπτικές, εφόδια, ικανοποίηση και υπερηφάνεια σε κάθε εργαζόμενο που θέλει να δημιουργεί αξία με τη χρήση της τεχνολογίας.