Η Motor Oil και η ΔΕΗ προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MOU) για τη διαμόρφωση του πλαισίου και την υλοποίηση μέσω κοινοπρακτικού σχήματος (Joint Venture), έργων στον τομέα του «πράσινου» Υδρογόνου.

Η συμμετοχή της Motor Oil στο κοινό μετοχικό σχήμα θα ανέλθει σε 51% και της ΔΕΗ σε 49%. Στόχος της Κοινοπραξίας είναι να ηγηθεί της ανάπτυξης της οικονομίας του Υδρογόνου στην Ελλάδα, έχοντας πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της ΔΕΗ, εκμεταλλευόμενη ταυτόχρονα τη δυναμικότητα και τεχνογνωσία της Motor Oil.

Η Κοινοπραξία σχεδιάζει την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης «πράσινου» Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα.