Τα πρώτα στο είδος τους στην Ελλάδα που έχουν αντισταθμίσει το ανθρακικό αποτύπωμα

Η EuroCharity σε συνεργασία με την  εταιρεία-μέλος της Green Evolution υπολόγισε, βάσει διεθνών προτύπων, το ανθρακικό αποτύπωμα της λειτουργίας των δύο portals της εταιρείας και προχώρησε στην αντιστάθμιση των εκπεμπόμενων ρύπων για έναν χρόνο. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από την Green Evolution βάσει της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας πιστοποίησης και απόδοσης σήματος αντιστάθμισης CO2NEUTRALSEAL, ενώ η αντιστάθμιση ρύπων πραγματοποιήθηκε μέσω του έργου Hsikou Hydro Power στην Ταϊβάν.