Μέλος του οποίου είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος

Ο Απολογισμός περιγράφει την συνολική πρόοδο του Ομίλου στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τα σημαντικότερα αποτελέσματα που πέτυχε το 2013 στους τομείς της αντιμετώπισης της κλιματολογικής αλλαγής, της έλλειψης βασικών πόρων και τις ανάγκες των καταναλωτών για έναν υγιέστερο τρόπο ζωής. Ο Frans Muller, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Delhaize, δήλωσε: «Φιλοδοξία μας είναι, μέχρι το 2020, να είμαστε οι ηγέτες στον τομέα της αειφορίας, να είμαστε οι καλύτεροι σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μέσω της απόλυτης δέσμευσής μας για βιώσιμα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για μείωση των αποβλήτων, για υγιέστερο τρόπο ζωής και για απασχόληση συνεργατών με σεβασμό στη διαφορετικότητα».