Έμφαση στην πρόσβαση από όλους τους ενδιαφερόμενους, δίνει η αλυσίδα

Το έντυπο είναι λιτό, περιεκτικό και προσιτό προς όλους, περιγράφοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου. Ο απολογισμός βασίζεται και φέτος στις αρχές GRI και αναπτύσσεται με βάσει τους τρεις πυλώνες δράσης του Ομίλου, «Προϊόντα – Άνθρωπος – Πλανήτης», που συνδέονται άμεσα με την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη και με τις αξίες της εταιρείας: «Αποφασιστικότητα – Ακεραιότητα – Θάρρος – Ταπεινοφροσύνη – Χιούμορ».  Όσον αφορά στα προϊόντα, η έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια και ποιότητα.

Στον πυλώνα «άνθρωπος», η αλυσίδα έχει ως προτεραιότητα την υποστήριξη των εργαζομένων και την ανάληψη εταιρικών δράσεων αλληλεγγύης προς την κοινωνία. Στον πυλώνα «πλανήτης», η ΑΒ εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, στην εκπαίδευση και στην παρακίνηση των καταναλωτών για ανακύκλωση. Τον Απολογισμό της ΑΒ μπορούν οι καταναλωτές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος και μέσω του εταιρικού site www.ab.gr.