Μέριμνα για το προσωπικό και στήριξη φορέων.

Σειρά πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ανέλαβε η εταιρεία έτοιμων γευμάτων Παλίρροια, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μεταξύ άλλων, για το ανθρώπινο δυναμικό της έλαβε άμεσα όλα τα έκτακτα μέτρα για την ασφάλειά του, ενώ προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με ιατρό Πνευμονολόγο-Φυματιολόγο, προκειμένου – κι εφόσον χρειαστεί – να παρέχει ιατρικές συμβουλές στους εργαζομένους της.

Παράλληλα, η Παλίρροια προσέφερε γεύματα για τη σίτιση των νοσηλευόμενων στο Γηροκομείο της Χαλκίδας και άπορων οικογενειών στα Ψαχνά Ευβοίας και δώρισε tablets σε μαθητές των Δήμων Χαλκίδας, Ψαχνών, Αρτάκης και Πολιτικών. Όσον αφορά στους νοσοκομειακούς οργανισμούς, η Παλίρροια στήριξε για τους 2 μήνες το Νοσοκομείο Αναφοράς ΟΚΙΒΕΕ Σωτηρία, με προσφορά γευμάτων για τη σίτιση των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, θα προχωρήσει σε δωρεά ετοίμων γευμάτων για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.