Η Kraft Foods, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που υλοποιεί, προάγοντας την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της, εντατικοποίησε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο τις σχετικές της ενέργειες. Με την υποστήριξη των εργαζομένων στην Kraft Foods, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κόρινθο, διοργανώθηκε μια πιο εντατική συγκέντρωση και παράδοση τροφίμων και προϊόντων και συγκεκριμένα, μοιράσθηκαν προϊόντα, ρούχα και παιχνίδια σε πλήθος. Τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν και μοιράστηκαν ξεπέρασαν συνολικά τους 2,5 τόνους.