Προσφορά εξοπλισμού σε δομές και κοινωνία.

Αξιολογώντας τις διαστάσεις του φαινομένου της πανδημίας, η Cosmomed στάθηκε αρωγός στην εθνική προσπάθεια για την εξασφάλιση μέσων προστασίας του πληθυσμού, σε μια στιγμή που η διεθνής ζήτηση προκαλούσε τεράστια ελλείμματα στην τροφοδοσία. Σε συνεννόηση με την ηγεσία και τους αρμόδιους του Υπουργείου Υγείας, κινητοποίησε άμεσα το διεθνές δίκτυό της και πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα φροντίζοντας για την τροφοδότηση, με προϊόντα ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, ιατρικές ρόμπες, φόρμες, κ.λπ.) των υγειονομικών δομών της χώρας. Παράλληλα, συμμετείχε στις προσφορές προς το Υπουργείο Υγείας με σχεδόν 1 εκατ. μάσκες, γυαλιά προστασίας και προστατευτικές στολές. Παράλληλα, η Cosmomed έδωσε προτεραιότητα στις ανάγκες στήριξης της κοινωνίας, μέσω αρμόδιων φορέων, που χρειάστηκαν προϊόντα ατομικής προστασίας.