Μοιράζουν κάρτες υγείας MetLife Alico σε αστέγους

Η διανομή των καρτών θα γίνει από τη ΜΚΟ Κλίμακα στο πλαίσιο της δράσης της «Πρόγραμμα Στήριξης Αστέγων», ενώ επωφελούμενοι των καρτών θα είναι άστεγα άτομα, με προτεραιότητα εκείνα που χρήζουν άμεσης ή και συστηματικής ιατρικής φροντίδας. Η ενέργεια, με σύνθημα το «όταν προσπαθούμε μαζί, πετυχαίνουμε περισσότερα», προωθείται μέσα από αφίσες, επικοινωνιακά υλικά ραφιών, ηχογραφημένα σποτάκια και ραδιοφωνικά μηνύματα.