Aναφερόμενοι στην παιδική ψυχαγωγία συμπεριλαμβάνουμε τα παιχνίδια, ηλεκτρονικά και μη, παιδικά βιβλία και περιοδικά, ψυχαγωγικά πάρκα και παιδότοπους, τηλεοπτικά δίκτυα που αφορούν σε παιδιά κ.ά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το μεγαλύτερο μέρος της πίτας της παιδικής ψυχαγωγίας ανήκει στις μεγάλες πολυεθνικές που μέσω των ελληνικών εταιρειών εισαγωγής και εμπορίας, έχουν περίπου το 75% της αγοράς. Το σύνολο των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών εκτιμάται ότι κατέχουν μερίδιο 40-45% στην αγορά, ενώ το 30% των συνολικών πωλήσεων προέρχεται από τα μικρά καταστήματα λιανικής. Το υπόλοιπο 25-30% των πωλήσεων πραγματοποιούνται από τα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group και στην οποία μελετάται η εξέλιξη της αγοράς παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης, οι πωλήσεις παιχνιδιών (παραδοσιακών, αλλά και ηλεκτρονικών) μέσω των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών παρουσίασαν πτώση 4% το 2010, σε σχέση με το 2009. Την ίδια στιγμή, μικρή μείωση (2,2%) παρουσίασαν και οι πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων, την ίδια περίοδο. Η πτώση είναι αισθητά μικρότερη λοιπόν, από άλλες αγορές.

Κι αυτό αποδεικνύει και πάλι τις μεγαλύτερες αντιστάσεις που έχει η συγκεκριμένη αγορά, στην κρίση. Κι αυτό γιατί οι γονείς δύσκολα θα αρνηθούν κάτι στο παιδί τους, παρά τα όποια οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Φυσικά, ακόμα κι αυτό το δεδομένο, έχει κάποια όρια, τα οποία φαίνεται να πλησιάζουν επικίνδυνα, όσο η κρίση βαθαίνει και τα εισοδήματα μειώνονται.

Όπως αναφέρει η μελέτη της ICAP, χαρακτηριστικό του κλάδου της λιανικής πώλησης των παιχνιδιών και των ειδών βρεφανάπτυξης είναι η αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς σε σχετικά λίγες και μεγάλες αλυσίδες, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο αριθμός των περισσότερων μεμονωμένων σημείων πώλησης συρρικνώνεται. Η τάση αυτή είναι έντονη κυρίως στις αλυσίδες παιχνιδιών και οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην τιμολογιακή πολιτική τους, στη διεύρυνση της ποικιλίας των προσφερόμενων προϊόντων, στη διαφημιστική προβολή τους και στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων τους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης, πραγματοποιούν και δικές τους εισαγωγές και συχνά εμπορεύονται, εκτός από «επώνυμα» και «ανώνυμα» προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι εισαγωγές παιχνιδιών ιδίως από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σχετικά με την πορεία της αγοράς τα προηγούμενα χρόνια, οι πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων επίσης ακολούθησαν ανοδική πορεία την περίοδο 2002-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 17,4%, ενώ τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που πωλούνται κυρίως μέσω των αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και ηλεκτρικών ειδών, εμφάνισαν την ίδια περίοδο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,4%.

Στο πλαίσιο της κλαδικής μελέτης πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών, ενώ παράλληλα συνετάχθη και ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων, για την περίοδο 2008-2009. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού 12 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν αύξηση 10,46% το 2009/08.

Ομοίως, τα μικτά κέρδη, τα καθαρά κέρδη (προ φόρου) καθώς και τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν αύξηση 10,95%, 7,58% και 8,97% αντίστοιχα την ίδια περίοδο. Βαρύνουσα σημασία στα παραπάνω αποτελέσματα έχουν τα οικονομικά μεγέθη της αλυσίδας Jumbo, η οποία κατέχει κορυφαία θέση στον κλάδο. Επιπλέον, από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού 7 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης προέκυψε ότι οι πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν οριακή αύξηση (0,84%) το 2009/08. Αντίθετα, τα συνολικά μικτά κέρδη μειώθηκαν οριακά (0,33%). Πτώση παρουσίασαν, τέλος, και τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα κέρδη EBΙTDA κατά 13,85% και 18,48% αντίστοιχα, την ίδια περίοδο.


Διαφημιστική δαπάνη: Πτώση στα επώνυμα, άνοδος των αλυσίδων
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία προσφέρει η μελέτη της διαφημιστικής δαπάνης στην αγορά της παιδικής ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα των επώνυμων παιχνιδιών, αλλά και των αλυσίδων καταστημάτων. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Media Services, τα επώνυμα παιχνίδια το 2007 επένδυσαν στη διαφήμιση 10.921.266 ευρώ έναντι 9.355.913 ευρώ το 2010, ποσό που συνιστά μείωση -14%.

 Διαφημιστική δαπάνη αγοράς παιχνιδιών 2007-2010

 2007  2008  2009  2010
 Παιχνίδια  10.921.266  11.355.750  11.619.722  9.355.913
 Καταστήματα παιχνιδιών  11.307.273  15.747.980  17.320.108  11.580.317

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

 Διαφημιστική δαπάνη οκτάμηνου 2011

     Ιανουάριος-Αύγουστος 2011  Ιανουάριος-Αύγουστος 2010  Μεταβολή (%)
 Παιχνίδια      2.604.115  3.966.293  -34
 Καταστήματα παιχνιδιών     7.900.551  6.313.267  +25

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

Αντίθετα, οι αλυσίδες καταστημάτων παιχνιδιών το ίδιο διάστημα αύξησαν τη δαπάνη τους κατά 2%. Από 11.307.273 ευρώ που επένδυσαν το 2007, το 2010, τη χρονιά που ξέσπασε η κρίση, επένδυσαν 11.580.317. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2011. Το συγκεκριμένο οκτάμηνο, τα επώνυμα παιχνίδια επένδυσαν στη διαφήμιση 2.604.115 ευρώ έναντι 3.966.293 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Τα ποσά αυτά συνιστούν μείωση δαπάνης κατά -34%.

 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιχνιδιών

 Αλυσίδα καταστημάτων  Ιανουάριος-Αύγουστος 2011  Ιανουάριος-Αύγουστος 2010  Μεταβολή (%)
 Jumbo  7.088.027  4.917.193  +44
 Μουστάκας  297.594  189.365  +57
 Ζαχαριάς  87.983  30.548  +188
 Πανταζόπουλος Toys  0  22.496  –
 Κούκου  0  434.066  –

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

Ωστόσο, οι αλυσίδες παιχνιδιών το διάστημα αυτό του 2011 αύξησαν τη δαπάνη τους κατά 25%. Επένδυσαν 7.900.551 ευρώ έναντι 6.313.267 ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2010. Αυτό λοιπόν που γίνεται σαφές είναι ότι τα τελευταία χρόνια φθίνει η διαφήμιση των επώνυμων παιχνιδιών, ενώ αντίθετα αυξάνεται η διαφήμιση των αλυσίδων. Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2011, όπου οι μεγάλες αλυσίδες Jumbo, Μουστάκας και Ζαχαριάς αύξησαν τη δαπάνη τους κατά 44%, 57% και 188% αντίστοιχα.

Οι αλυσίδες αυτές κερδίζουν έδαφος και σε επιχειρηματικό επίπεδο, έχοντας τη δυνατότητα να εισάγουν απευθείας παιχνίδια, χωρίς μεσάζοντες τις επώνυμες εταιρείες παιχνιδιών, με μικρότερο κατά συνέπεια κόστος.


Σταματίνα Παντελαίου, ΙCAP Group: «Στο 12% η πτώση πωλήσεων ηλεκτρονικών παιχνιδιών το 2010»
Σχολιάζοντας την πορεία της αγοράς, η Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Δυστυχώς και ο κλάδος των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης παρουσίασε πτωτική πορεία το 2010, μη ξεφεύγοντας από το γενικότερο δυσχερές οικονομικό κλίμα. Ειδικότερα, ενώ οι πωλήσεις παιχνιδιών (παραδοσιακών και ηλεκτρονικών) μέσω των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών ακολούθησαν ανοδική πορεία την περίοδο 2002-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 9,8%, το 2010 σημείωσαν πτώση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2009.

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών σημείωσαν πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία μάλιστα υπολογίζεται ότι ήταν της τάξης του 12%. Αντίστοιχα, η μείωση των πωλήσεων ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων ήταν 2,2% το 2010 έναντι του 2009, η οποία, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οφείλεται κυρίως στη στροφή μερίδας καταναλωτών στα φθηνότερα προσφερόμενα προϊόντα βρεφανάπτυξης των εν λόγω αλυσίδων (μικρότερες μέσες αποδείξεις) και, δευτερευόντως, στον περιορισμό των αγορών ορισμένων ειδών».

Oι νέες τάσεις στην παιδική ψυχαγωγία
1. Ανάπτυξη παιχνιδιών που αφορούν στη νέα τεχνολογία, όπως το Διαδίκτυο
2. Στροφή στα ηλεκτρονικά βιβλία και σε διαδραστικά παιχνίδια
3. Έμφαση σε βιωματικά παιχνίδια που βασίζονται στη συμμετοχή και την ενεργό μάθηση, στα παιδικά θεατρικά δρώμενα και άλλες δραστηριότητες
4. Παιδότοποι και ψυχαγωγικά πάρκα
5. Περαιτέρω ανάπτυξη χώρων μαζικών family εκδηλώσεων
6. Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας που αφορά σε παιδιά
7. Στροφή από το fun factor σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα

Πηγή: Δημοσιογραφική έρευνα Marketing Week στην ελληνική αγορά


Συνέντευξη: Βάγια Κλίγγου, Εμπορική Διευθύντρια, Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα/Allou! Fun Park
«Οι καταναλωτές ζητούν καλύτερες υπηρεσίες με μικρότερο αντίτιμο»
Ένας από τους πλέον χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της βιομηχανίας που αφορά στην παιδική ψυχαγωγία και διασκέδαση, είναι το Allou! Fun Park. Η Εμπορική Διευθύντρια της εταιρείας, Βάγια Κλίγγου, μίλησε στο Marketing Week για τη σημερινή εικόνα της αγοράς, τις συνέπειες της κρίσης και το πόσο η τελευταία άλλαξε τα ζητούμενα των παιδιών, αλλά και των γονιών τους.

Μarketing Week: H βιομηχανία του kids entertainment θεωρητικά τουλάχιστον, είχε ισχυρότερες αντοχές απέναντι στην οικονομική κρίση. Διανύουμε αισίως την τέταρτη χρονιά κρίσης και το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν εξακολουθεί να ισχύει αυτό το θεώρημα.

Βάγια Κλίγγου: Στα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης δεν είχαμε παρατηρήσει σημαντικές διαφορές στην συνήθεια τόσο των νέων, όσο και των γονιών μικρών παιδιών. Ο καθημερινός καταιγισμός όμως νέων και σκληρότερων μέτρων, καθώς και το απρόβλεπτο και όχι τόσο αισιόδοξο μέλλον, έχουν σαφέστατα επηρεάσει τόσο των προγραμματισμό των οικογενειών, όσο και τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν το εισόδημά τους. Οι παροχές προς τα παιδιά τους είναι ίσως το τελευταίο κόστος που μειώνουν οι γονείς.

Παρά τη γενικότερη αρνητική συγκυρία παρατηρούμε ότι ο αριθμός των επισκεπτών μας δεν έχει μειωθεί, ούτε ο χρόνος που διασκεδάζουν στο πάρκο. Ξοδεύουν όμως πιο προσεκτικά τα χρήματά τους και απαιτούν από μας υψηλές παρεχόμενες υπηρεσίες. Αποζητούν τις προσφορές και ψάχνουν τις συνδυαστικές αγορές.

Μarketing Week: Σε ποιον βαθμό και προς ποια κατεύθυνση έχουν επηρεαστεί οι μικροί καταναλωτές από την κρίση; Ποια θέτουν ως πρώτα ζητούμενα στην ψυχαγωγία τους;

Βάγια Κλίγγου: Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Value for Money και ποιότητα στην παρεχόμενη υπηρεσία. Ισχύει ακόμα και για τους μικρούς μας επισκέπτες. Στην πρωτόγνωρα δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζει η χώρα μας, όλοι μας, ακόμα και οι πιο μικροί καταναλωτές, έχουμε πλέον γίνει πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας και στον τρόπο που ξοδεύουμε το πολύ πιθανά μειωμένο εισόδημα.

Ο επισκέπτης προσπαθεί να αντλήσει περισσότερο και καλύτερο σέρβις ή προϊόν στο ίδιο ή και λιγότερο κόστος. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επισκεπτών μας που διασκεδάζουν καθημερινά στο Allou! Fun Park, προσφέρουμε στον επισκέπτη ευέλικτα οικονομικά πακέτα για παιχνίδι και διασκέδαση χωρίς όρια.

Μarketing Week: Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα για τα παιδιά. Υπάρχει η εκτίμηση ότι τα παιχνίδια τεχνολογίας κερδίζουν διαρκώς έδαφος σε σχέση με τα παραδοσιακά, αλλά και γενικότερα την παραδοσιακή ψυχαγωγία των παιδιών (επιτραπέζια, βιβλία, κουκλοθέατρα, παιδότοποι, λούνα παρκ κ.ά.). Ποια είναι η δική σας άποψη;

Βάγια Κλίγγου: Αδιαμφισβήτητα έχει μεγάλη ανάπτυξη τόσο η ενασχόληση των νέων με την τεχνολογία, όσο και με τα παιχνίδια τεχνολογίας. Η outdoor διασκέδαση που αποτελεί ουσιαστικά ψυχαγωγική εμπειρία όπως είναι αυτή που προσφέρει το Allou! Fun Park διατηρεί πάντα κορυφαία θέση στην γκάμα των επιλογών, τόσο των νέων όσο και των γονιών με μικρά παιδιά.

Ως μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες των νέων το Allou! έχει σημαντική παρουσία, τόσο σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης όσο και σε πρωτοποριακά, συναρπαστικά παιχνίδια στο πάρκο, και επενδύει στον συνδυασμό των δύο (παιχνίδια και διαγωνισμούς που ξεκινούν on line και καταλήγουν με επίσκεψη στο πάρκο) έτσι ώστε να παραμένει πάντα φρέσκο και επίκαιρο.

Μarketing Week: Σε ποιον βαθμό πλέον την απόφαση επιλογής τρόπου ψυχαγωγίας έχουν τα παιδιά σε σχέση με τους γονείς; Μήπως ο ρόλος των γονέων σε αυτήν την απόφαση, πλέον γίνεται πιο ισχυρός;

Βάγια Κλίγγου: Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι οι decision makers της διασκέδασής τους. Εκείνο που έχουμε παρατηρήσει τόσο στο πάρκο, όσο και σε έρευνες που έχουμε διεξάγει με παιδιά και νέους από 8 έως 18 χρονών είναι ότι η τόσο η οικονομική κρίση, όσο και οι συνεχείς συζητήσεις γύρω από αυτή, έχουν επηρεάσει την άποψη, την ψυχολογία αλλά και τη διάθεση των παιδιών να επιβαρύνουν οικονομικά τους γονείς με υψηλές απαιτήσεις.

Το Allou! Fun Park όμως αποτελεί ένα διαχρονικά αγαπημένο προορισμό που εξελίσσεται διαρκώς για να κρατά ελκυστικό το ενδιαφέρον του κοινού. Έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την προτίμηση των νέων αλλά και την εμπιστοσύνη των γονιών, οπότε μας συνδέει μία ισχυρή, πολυεπίπεδη σχέση με το κοινό μας που παραμένει ακλόνητη.

Μarketing Week: Ποιες νέες τάσεις βλέπετε να αναδεικνύονται στην παιδική ψυχαγωγία, μέσα από την κρίση; Υπάρχουν ευκαιρίες σε αυτή;

Βάγια Κλίγγου: Η οικονομική κρίση έχει κάνει τους επισκέπτες μας πιο απαιτητικούς οδηγώντας μας να γινόμαστε ολοένα και πιο δημιουργικοί στις προτάσεις διασκέδασης και στις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρουμε και παράλληλα, να προσαρμόζουμε την τιμολογιακή μας πολιτική στα δεδομένα της εποχής, πάντα με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία και σωστή εξυπηρέτηση.

Θα ήθελα να προσθέσω πως το Allou! Fun Park, ευαίσθητο πάντα στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου, βρίσκεται πάντα κοντά σε ομάδες που ασχολούνται με άτομα σε ανάγκη και κυρίως με παιδιά, δωρίζοντας διασκέδαση και χαμόγελα.