Στο πλαίσιο της συνέντευξης συζητήσαμε τα τρέχοντα «καυτά» θέματα του ευρύτερου κλάδου της Επικοινωνίας: Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων, νόμος 4279/2014, φόροι και αγγελιόσημο στο διαδίκτυο, περιορισμοί στη διαφημιστική δαπάνη, ζητήματα δεοντολογίας, θεσμικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες κ.α. Δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανείς ότι ο Γρηγόρης Αντωνιάδης ως Πρόεδρος του ΣΔΕ έχει κληθεί να αντιμετωπίσει τα πλέον σύνθετα και δύσκολα ζητήματα του κλάδου, εδώ και αρκετά χρόνια. Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα των στιγμών, ο ίδιος απάντησε ξεκάθαρα στα ερωτήματα που του τέθηκαν. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν είναι αισιόδοξος για το ενδεχόμενο κατάργησης του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, ενώ επισήμανε ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον να κάνουμε οποιαδήποτε εκτίμηση για την εξέλιξη των μεγεθών του 2015 για την ευρύτερη αγορά της Επικοινωνίας».

Ωστόσο την ίδια στιγμή ανέφερε ότι θεωρεί επιτεύξιμο το στόχο σημαντικών αλλαγών στον νόμο 4279/2014, ακόμα και την κατάργησή του, «δεδομένων των επιπτώσεων στην αγορά, της γραφειοκρατίας αλλά και του κόστους που θα επιφέρει η εφαρμογή του». Επιπτώσεις τις οποίες κατέγραψε ο ίδιος αναλυτικά, μέσα από τη συνέντευξη αυτή. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΔΕ μίλησε για όλες τις τελευταίες θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει τελευταία ο ΣΔΕ, είτε μόνος του (Οpen Doors), είτε σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, όπως π.χ. την ΕΔΕΕ και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (Good Advertising). Ωστόσο, η κρίση δεν είχε μόνο αρνητικά: «Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τη συσπείρωση των μελών μας γύρω από το Σύνδεσμο να αυξάνεται, τη συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες μας να είναι μαζική και την καθημερινή επαφή τους με τα στελέχη μας για τα τεκταινόμενα στον κλάδο να είναι πολύ συχνότερη από το παρελθόν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αντωνιάδης.