Νέα δραστηριότητα της Top Ad και του Kid’s Fun

Η ενημέρωση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.kerdoPolis.gr, η οποία προσφέρει στους καταναλωτές καθημερινή και δωρεάν ενημέρωση για προσφορές εταιρειών, χωρίς αυτοί να δίνουν κανένα στοιχείο τους. Το www.KerdoPolis.gr φιλοξενεί προτάσεις εταιρειών από όλη την Ελλάδα. Η υπηρεσία είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Ωστόσο, κάθε επαγγελματίας, κατάστημα, προϊόν, υπηρεσία ή εταιρεία μπορούν να εγγραφούν και να ενημερώνουν καθημερινά τους καταναλωτές για τις προσφορές τους, με κόστος 175 ευρώ το χρόνο.