Στις αρχές του 2020, τόσο σε ομιλικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 για τη Γρηγόρης. Λόγω όμως, των αναγκαστικών μέτρων αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας που επιβλήθηκαν από την πολιτεία εξαιτίας της πανδημίας, οι δραστηριότητες του ομίλου δέχτηκαν μια μικρή μείωση, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του να διαμορφωθεί σε 42,6 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας παρέμεινε ανοικτό και συνέχισε να εξυπηρετεί τους καταναλωτές μέσω delivery και take-away, διατηρώντας έτσι τις πωλήσεις σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αποφευχθούν σημαντικές απώλειες.

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκε σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι των 16,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω της περιορισμένης δραστηριότητας της θυγατρικής, που δραστηριοποιείται στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων. Στη διάρκεια του 2020 και παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Γρηγόρης ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυό της, με το άνοιγμα 33 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.