Διατηρεί την 3η θέση μεταξύ των αντίστοιχων αλυσίδων

Η Electronet διατήρησε την 3η θέση μεταξύ των αλυσίδων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την 1η μεταξύ των αμιγώς ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα βελτίωσε τα μερίδια αγοράς της στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Electronet διαθέτει μηδενικό δανεισμό, κάτι που της επιτρέπει να διατηρεί χαμηλά επίπεδα χρηματοοικονομικών εξόδων και πιο περιορισμένες υποχρεώσεις.