Επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ

Η εξέλιξη αυτή σχολιάζεται από κύκλους της αγοράς ως ιδιαίτερα σημαντική, αφού αναμένεται να βοηθήσει στην υποστήριξη προγραμμάτων R&D και ερευνών γύρω από τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον. Όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, το όλο πρόγραμμα αγγίζει ετησίως τα 2 δισ. δολάρια για τον όμιλο.