Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης

Το έργο περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας, υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, παροχή face to face και εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης, κ.ά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 76.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 7 Ιουνίου, στα γραφεία του ΕΒΕΘ.