Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE, με την υποστήριξη της Diageo

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. (συντονιστής πανευρωπαϊκά)  που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην εκπαίδευση-ενημέρωση των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, των νέων οδηγών, των πολιτών 3ης ηλικίας και όλων εν γένει των χρηστών του δρόμου στην Ευρώπη μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και τη δημιουργία των Κέντρων Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (Networks &  Education for Safety and Traffic-NESTs).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 9 χώρες της Ε.Ε. -Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία. Τα πρότυπα κέντρα δημιουργούνται για την Ελλάδα στον «Ελληνικό Κόσμο» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στην Αθήνα και στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τη Δυτική Ελλάδα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, καθώς και κινητή μονάδα που θα εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδοτείται με 30% συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας), καθώς και με τη συνεισφορά των μεγάλων υποστηρικτών Olympus KeyMed (διεθνής εταιρεία παραγωγής ιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας) και Diageo Hellas, την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».