Σημαντική αύξηση των επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες cloud, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030, παρατηρείται σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Deloitte για λογαριασμό της Vodafone, με τίτλο «Η πρόοδος προς τoυς στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ».

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την έκθεση, 26% των εταιρειών της ΕΕ χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud, ποσοστό το οποίο απέχει από τον στόχο του 75% έως το 2030, γεγονός που σημαίνει ότι έως το 2030, η ΕΕ πρέπει να καλύψει ένα κενό 49%. Επίσης, το ποσοστό των νοικοκυριών που καλύπτονταν από δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων αυξήθηκε κατά 59% το 2021, με το κενό ως προς τους στόχους στην Ελλάδα να φτάνει το 90%, καθώς μόλις 10% των νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων.

Επιπλέον, ανασταλτικό παράγοντα συνιστά και η έλλειψη ειδικών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς στην ΕΕ των 27, ο αριθμός τους ανέρχεται επί του παρόντος σε 8,43 εκατ., ενώ ο στόχος για το 2030, απαιτεί 20 εκατ. άτομα. Στην Ελλάδα δε το συγκεκριμένο κενό ανέρχεται σε 400.000 άτομα.