Ισχυρότερη ανάπτυξη έχει θέσει ως στόχο φέτος η S4 Capital, τη στιγμή που οι οικονομίες επανακάμπτουν από την πανδημία, ωστόσο ο Ιδρυτής της, Sir. Martin Sorrell προειδοποιεί ότι η κανονικότητα θα επέλθει από το 2023.

Όπως ανακοίνωσε μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2021, η S4 Capital έχει στη διάθεσή της περίπου 500 εκατ. λίρες, προκειμένου να προχωρήσει σε περισσότερες συγχωνεύσεις εταιρειών. Ο όμιλος εταιρειών, πίσω από τις MediaMonks και MightyHive, ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο αύξηση οργανικών εσόδων 71% yoy, ήτοι 104 εκατ. λίρες, η οποία συνιστά like-for-like αύξηση 33%. Στοχεύει δε, φέτος, σε αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 30%.

Επιπλέον, είναι έτοιμος να διερευνήσει περισσότερες ευκαιρίες συγχωνεύσεων, ειδικά σε functional τομείς με ταχεία ανάπτυξη σε agencies, τα οποία δραστηριοποιούνται στο content & data και το digital marketing. Όπως, άλλωστε, είχε δηλώσει στο παρελθόν ο M. Sorrell οι εταιρείες-στόχοι της S4 Capital δεν θα πρέπει να νοούνται ως εξαγορές, αλλά ως συγχωνεύσεις. (Πηγή: Campaign)