Ο Επίτιμος Πρόξενος θα υποστηρίξει το έργο του μη εγκατεστημένου Πρέσβη της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα, Koh Yong Guan. Ο εν λόγω διορισμός θα ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς της Σιγκαπούρης με την Ελλάδα. Όπως είναι γνωστό, ο Θ. Κυριακού είναι Πρόεδρος του ομίλου εταιρειών της οικογένειας Κυριακού (K Group), που περιλαμβάνει την παγκόσμια ναυτιλιακή Athenian Holdings και το Antenna Group. Ως Επίτιμος Γενικός Πρόξενος, ο Θ. Κυριακού θα εκτελεί μεταξύ άλλων καθήκοντα εκπροσώπησης και θα διευρύνει την προξενική βοήθεια προς τους πολίτες της Σιγκαπούρης.