Καταργήθηκε, μετά από εισηγήσεις, προτάσεις και πιέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του HAPCO & DES, η δεσμευτική απόσταση του 1,5μ μεταξύ των συνέδρων με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Τεύχος Β΄ 4577/2021, «ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία (μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο) περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και με κατάλληλη ταξιθεσία,
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι ανεμβολίαστοι σύνεδροι δύνανται να παρακολουθούν το συνέδριο διαδικτυακά». Ο φορέας χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως υπέρβαση ενός εμποδίου το οποίο «δυσχέραινε την επανεκκίνηση των συνεδρίων και εκδηλώσεων» και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει, με εντατικές προσπάθειες και δράσεις ενδυνάμωσης και εξωστρέφειας, την προώθηση του κλάδου.