Αποτελέσματα της GfK Consumer Climate στην Ευρώπη για το πρώτο τρίμηνο του 2014

Ο δείκτης του Καταναλωτικού Κλίματος για την ΕΕ αντικατοπτρίζει με σαφήνεια αυτή την τάση, καθώς αυξήθηκε συνολικά κατά 0,8 μονάδες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 8,4 μονάδες. Τα παραπάνω είναι τα αποτελέσματα της GfK Consumer Climate Europe σε 14 ευρωπαϊκά κράτη.

Αύξηση 1,3% στο ΑΕΠ των 28
Η οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ κερδίζει ξανά έδαφος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, μέσα σε όλο το προηγούμενο έτος σημειώθηκε αμελητέα αύξηση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο, για φέτος, οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση στο ΑΕΠ της τάξης του 1,3% στα 28 κράτη της ΕΕ. Το ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες της ΕΕ που καλύπτει η έρευνα αυξήθηκε τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σχέση με πέρσι. Μόνο οι προσβεβλημένες από την κρίση χώρες Ελλάδα και Ιταλία σημείωσαν περαιτέρω συρρίκνωση του ΑΕΠ συγκριτικά με το περασμένο τρίμηνο στο τέλος του 2013. Στην Ιταλία, η οικονομία βελτιώθηκε ξανά ελαφρώς το τέταρτο τρίμηνο με αύξηση της τάξης του 0,1% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Σε σχεδόν όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται στην έρευνα, οι δείκτες οικονομικών και εισοδηματικών προσδοκιών, καθώς και οι δείκτες σχετικά με την προθυμία για αγορές έχουν ανοδικές τάσεις και σε πολλές χώρες έχουν αγγίξει επίπεδα που δεν έχουν σημειωθεί για χρόνια. Ο δείκτης του Καταναλωτικού Κλίματος για την ΕΕ (28 χώρες) ανεβαίνει επίσης: τον Μάρτιο έφτασε τις 8,4 μονάδες, μια αύξηση της τάξης των 0,8 μονάδων στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς και αποτελεί την υψηλότερη τιμή από τον Απρίλιο του 2008. Ακριβώς ένα χρόνο νωρίτερα βρισκόταν μόλις στις -3,3 μονάδες.

Ελλάδα: αίσθημα σταθεροποίησης
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα σταθεροποιείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Την παρούσα στιγμή οι οικονομικές προσδοκίες βρίσκονται στις -24,6 μονάδες και αυτό μεταφράζεται σε αύξηση λίγο μικρότερη από 7 μονάδες από το τέλος του προηγούμενου έτους και μεγαλύτερη από 12 μονάδες από το Μάρτιο του 2013.

Ο δείκτης βρίσκεται συνεπώς στο υψηλότερο σημείο του για ακριβώς τα τελευταία τρία χρόνια. Τον Μάρτιο υπήρξε επίσης περαιτέρω αύξηση στις εισοδηματικές προσδοκίες, οι οποίες βρίσκονται την παρούσα στιγμή στις -29,3 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2010. Τον Φεβρουάριο ωστόσο υπήρξε μια νέα πτώση του δείκτη στις -38,1 μονάδες. Τον Δεκέμβριο η τιμή βρισκόταν στις -33,1 μονάδες.

Ωστόσο οι Έλληνες απέχουν ακόμα πολύ από το να θέλουν να κάνουν μεγαλύτερες αγορές και ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στις -26,1 μονάδες. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση λίγο μικρότερη από 5 μονάδες σε σχέση με το τέλος του περασμένου έτους. Τον Μάρτιο του 2013, ο δείκτης βρισκόταν λίγο χαμηλότερα στις -30,3 μονάδες.