Έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τις νέες τάσεις λόγω πανδημίας.

Τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας έχουν επηρεάσει τις αγοραστικές και διατροφικές συνήθειες του κοινού, ενώ οι αλλαγές αυτές θα επηρεάζουν την αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα, επισημαίνει νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι επισκέψεις για αγορές τροφίμων έχουν επηρεαστεί δραστικά από τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, ο μέσος αριθμός εβδομαδιαίων επισκέψεων για αγορές τροφίμων έχει μειωθεί από 13,6 σε μόλις 6,1, δηλαδή κατά 55%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή καταγράφεται στη Λαϊκή αγορά όπου οι επισκέψεις έχουν μειωθεί από 1,7 σε 0,3 κατά 83%. Οι μικρότερες, αλλά και πάλι σημαντικές μειώσεις καταγράφονται στο σουπερμάρκετ και στα αρτοπωλεία φούρνους κατά 44%, από 3,4 σε 1,9 και από 3,7 σε 2,0 αντίστοιχα. Παράλληλα καταγράφονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ενώ στη μέτρηση του Δεκεμβρίου τα βασικά κριτήρια επιλογής τροφίμων ήταν η ποιότητα και τα χρήματα, τον Απρίλιο η εικόνα έχει αλλάξει και τα βασικά κριτήρια πλέον είναι η Υγιεινή και Ασφάλεια με 31% και ο χρόνος-άνεση-ευκολία με 23%. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και η πρόθεση των καταναλωτών να διατηρήσουν συνήθειες που υιοθέτησαν λόγω της πανδημίας ή των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας.

Η κύρια τάση που θα διατηρηθεί από τους περισσότερους καταναλωτές είναι να απολυμαίνουν τα προϊόντα από τις αγορές τους πριν τα αποθηκεύσουν σε ποσοστό 59%. Η δεύτερη τάση είναι η αποθήκευση τροφίμων στο σπίτι για περίπτωση ανάγκης, την οποία θα συνεχίσουν να κάνουν 1 στους 2 καταναλωτές (48%).