Σύμφωνα με την 16η έκδοση της κλαδικής μελέτης της ICAP

Αυτά είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της 16ης έκδοσης της κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group για την εγχώρια αγορά καλλυντικών. Πιο συγκεκριμένα, η αξία της συνολικής εγχώριας παραγωγής καλλυντικών παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις τη διετία 2012-2013, γεγονός το οποίο αποδίδεται αφενός μεν στην αυξανόμενη «εμπιστοσύνη» των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, αφετέρου δε στην ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου σημειώνει σχετικά: «Οι συνολικές πωλήσεις καλλυντικών (παραγόμενων και εισαγόμενων, σε τιμές χονδρικής) αυξήθηκαν την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 4,9%. Ωστόσο, από το 2010 η συγκεκριμένη αγορά είναι πτωτική, εκτιμάται δε ότι οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 25% περίπου την τελευταία τριετία. Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών, σημειώνεται ότι τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών (50% των συνολικών πωλήσεων), ενώ ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 34%.

Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι καλύπτει το 49% της συνολικής αξίας της αγοράς καλλυντικών και ακoλουθεί το κανάλι της επιλεκτικής διανομής με ποσοστό 19%». Τέλος, οι εταιρείες του κλάδου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη ζήτηση και να «συγκρατήσουν» τις πωλήσεις τους, αναπτύσσουν νέα προϊόντα, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των καταναλωτών, ενώ παράλληλα «ωθούνται» στην παροχή εκπτώσεων, προσφορών κ.ά.