Σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά/κοινωνικά ομάδες

Η υποτροφία αφορά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Strategic Human Resource Management, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016. (κόστος προγράμματος 12.500 ευρώ. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Ιανουάριο 2015 και διαρκεί 14 μήνες. Η παρακολούθηση γίνεται δύο Σαββατοκύριακα το μήνα (10:00-17:00), επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες να εργάζονται ταυτόχρονα). Η υποτροφία είναι ανοιχτή για υποψηφίους με χαμηλό εισόδημα, ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα πολύτεκνων οικογενειών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα και επισκέφθηκαν απαραίτητα τις Ημέρες Καριέρας 2014.