Δεκαετίες μετά την έναρξη αξιοποίησης του interactive advertising στα ψηφιακά Μέσα, συμπεραίνοντας ότι θα αποδίδει καλύτερα από το conventional advertising, νέα έρευνα των Magna, IPG Media Lab και Verizon Media, έρχεται να αποδείξει ότι όντως ενισχύει και προωθεί συμπεριφορές και στάσεις, συμπεριλαμβανομένων των «brand favorability», «search intent» και «interaction». Η έρευνα, η οποία ανέλυσε την απόδοση 1.211 interactive ads και τις συνέκρινε με εκατοντάδες standard video ads, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι interactive διαφημίσεις είχαν σημαντικά καλύτερη απόδοση από τις συμβατικές, ακόμα και όταν δεν υπήρξε διάδραση των καταναλωτών με αυτές.

Η Kara Manatt, Senior VP Intelligence Solutions της Magna, ανέφερε: «Η έρευνα φανερώνει ότι το interactive content online έχει την ικανότητα να πάει πιο πέρα από τη διασύνδεση με τους υπάρχοντες πελάτες. Οι interactive διαφημίσεις προσελκύουν την προσοχή ενός ευρύτερου κοινού, προσφέροντας την ευκαιρία για engagement και με καταναλωτές που είχαν “απορρίψει” κάποιο brand. Βλέπουμε τις interactive ads να αλλάζουν τη γνώμη των brand rejectors, κάτι που συχνά είναι δύσκολο να επιτευχθεί».

(Πηγή: MediaPost)