Με αφετηρία την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του διαφημιστικού κονδυλίου, η Ira Media έχει επενδύσει σε διεθνή τεχνογνωσία και νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για μέτρηση, βελτιστοποίηση και πρόβλεψη του ROI σε επίπεδο πωλήσεων, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες της με βάση το μοντέλο «Response Optimization».

Έτσι επιτυγχάνεται μια σειρά βελτιώσεων όπως ο υπολογισμός των πωλήσεων και της ζήτησης από κάθε διαφημιστική ενέργεια, η πρόβλεψη και βελτιστοποίηση των KPIs, η άμεση σύνδεση της τηλεόρασης με τις πωλήσεις, βελτιστοποιώντας ακόμη και σε πραγματικό χρόνο το response των διαφημιστικών ενεργειών, η μέτρηση της επίδρασης των διαφημιστικών ενεργειών σε κάθε στάδιο του Pipeline, η στόχευση του target group με ποιοτικά metrics (neuroscience-based tool) βρίσκοντας τους πραγματικούς υποψήφιους αγοραστές για κάθε brand, καθώς και η βελτιστοποίηση της επίδρασης που λαμβάνει κάθε brand από τα asset του, ελαχιστοποιώντας έτσι την επένδυση.

Μπορεί να προβλεφθεί αποτελεσματικά η ζήτηση (sales forecasting) δημιουργώντας what-if σενάρια πωλήσεων; Μπορεί να μετρηθεί από πoια ενέργεια marketing έρχονται οι πωλήσεις και σε τι ποσοστό τις επηρεάζουν; Μπορεί να επιτευχθεί περισσότερη ζήτηση και πωλήσεις με μικρότερο διαφημιστικό budget; Μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας σε επίπεδο πωλήσεων;

Τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν στο συνέδριο Sales in Action στις 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης όλων των νέων δυνατοτήτων και στη συζήτηση πάνελ, όπου υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων θα μιλήσουν για τις επίκαιρες ανάγκες των διευθύνσεων Πωλήσεων στην ψηφιακή εποχή. Πληροφορίες για το συνέδριο στο www.salesinaction.gr.