Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του ξενοδοχείου Grande Bretagne, δεκάδες ανώτατα και ανώτερα στελέχη του κλάδου κατέθεσαν την εμπειρία, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες που έχουν για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Ίσως το βασικότερο συμπέρασμα που προέκυπτε αβίαστα σχεδόν, από τον απλό παρατηρητή, ήταν ότι τα media agencies είναι πράγματι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται, το στίγμα των οποίων δίνει κατά κύριο λόγο η ενίσχυση της digital επικοινωνίας και των νέων εργαλείων που αυτή φέρει. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το πώς μεταβάλλεται η θέση των media agencies στην αλυσίδα αξίας, που βρίσκονται οι ευκαιρίες και που οι απειλές, ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις των πελατών και πόσο έτοιμα είναι τα media agencies να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτές, ποιες νέες δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν αυτά και πώς επαναπροσδιορίζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις τη μετρησιμότητα του R.O.I., ποιες είναι οι δυνατότητες των νέων εργαλείων, πόσο απέχει ο κλάδος από την «ουτοπία» του cross platform video advertising, ποιος είναι ο αντίκτυπος στα ΜΜΕ κ.α. To πιο σημαντικό κέρδος όμως από το φετινό συνέδριο -που είχε τον ενδεικτικό τίτλο «A brand new Media (?) Agency»- ήταν το γεγονός ότι έδωσε ξεκάθαρη εικόνα για την δυναμική των media agencies και των τάσεων που θα δούμε προσεχώς. Πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι διαφημιζόμενοι εξέφρασαν με τον πλέον επίσημο θεσμικό τρόπο την πίστη τους ότι η διαφημιστική εταιρεία και το media agency θα έχουν πάντα τον δικό τους, ξεχωριστό ρόλο. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το Media RoI Forum ‘14, στις εσωτερικές σελίδες του τεύχους αυτού.