Αναφορικά με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Η καμπάνια περιλαμβάνει δύο ταινίες. Η πρώτη, με τίτλο «λαμπάκια», κινείται στο πνεύμα των Χριστουγέννων και παροτρύνει τους καταναλωτές να μην το παρακάνουν με το στολισμό των σπιτιών τους, για λόγους αισθητικής και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Η δεύτερη ταινία με τίτλο «Ηφαίστειο» έχει σαν στόχο να ενημερώσει τους καταναλωτές για τις βλαβερές συνέπειες των συσκευών που μένουν στο stand by. Για να το επιτύχει αυτό, παρομοιάζει τις συσκευές με ηφαίστειο, ενημερώνοντας το κοινό για το πόσο C02 εκπέμπουν. Οι ταινίες έχουν «ανέβει» και στο youtube.