Με την αφορμή του People Management Executive Seminar

Το concept της ενέργειας στηρίζεται στην ιδέα ότι για την επίτευξη του στόχου μέσα σε έναν οργανισμό, οι HR managers έχουν μάθει να αναγνωρίζουν διαφορετικούς χαρακτήρες και συμπεριφορές μέσα στην ομάδα τους. Η διαφορετικότητα του ατόμου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη για την επίτευξη του τελικού στόχου, γι’ αυτό ο καθένας μέσα στην ομάδα πρέπει να εκμεταλλεύεται τα θετικά του χαρακτηριστικά και να δίνει τον «Super» εαυτό του. Η καμπάνια επικοινωνείται έναν μήνα πριν το συνέδριο και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου με εκπλήξεις για τους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, το κοινό του συνεδρίου θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις νέες υπηρεσίες της Eurobank Business Services για δραστηριότητες HR.