Διαγωνισμός Συμβούλου Επικοινωνίας

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 89.175 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 31 Μαρτίου. Το έργο περιλαμβάνει σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων τη σύνταξη του σχεδίου επικοινωνίας, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων, δράσεις προώθησης, διοργάνωση και συμμετοχή εκδηλώσεων, κ.α.