Με μήνυμα «Ξεκλείδωσε τη Ζωή».

Καμπάνια ευαισθητοποίησης λάνσαρε η CSL Behring, με θέμα την αιμορροφιλία και την ανάγκη των ασθενών για μια ζωή ελεύθερη από τους περιορισμούς της νόσου, με οδηγό τη μοναδικότητά τους. Στόχος της καμπάνιας είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό για την ασθένεια, καθώς και να ενθαρρύνει τους ασθενείς με αιμορροφιλία να ακολουθούν τα προσωπικά τους όνειρα και το οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον να τους στηρίζει.

Οι δράσεις που πλαισιώνουν την καμπάνια είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις νέες δυνατότητες της σύγχρονης ζωής, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία της διάδρασης. Η προβολή της ξεκινά σε ψηφιακά μέσα, στο YouTube channel και το microsite http://www.xeklidosetizoi.com.

Η καμπάνια ξεδιπλώνεται με κεντρικό σημείο αναφοράς «το δακτυλικό αποτύπωμα» που «ξεκλειδώνει» τη ζωή. Με το μήνυμα «Ξεκλείδωσε τη ζωή», η CSL Behring δείχνει πως οι ασθενείς με το μοναδικό τους αποτύπωμα μπορούν να ξεκλειδώσουν νέες δυνατότητες και εμπειρίες και να ζουν το «σήμερα», μακριά από τους περιορισμούς μιας ζωής με αιμορροφιλία.