Βασικός στόχος είναι να ενισχύσει την προσέλκυση τουρισμού στην Ελλάδα και να ενδυναμώσει τους δεσμούς των Ελλήνων με τους εγχώριους προορισμούς και το ελληνικό νερό. Από τον Ιούλιο έως σήμερα, κάθε μία από τις ετικέτες των μπουκαλιών Κορπή φιλοξενεί έναν ελληνικό προορισμό, με το σύνολο των ετικετών που κυκλοφόρησαν έως τις αρχές Δεκέμβρη να αγγίζουν περίπου τα 50 εκατομμύρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες εξαγωγής του Κορπή. Η ενέργεια πρόκειται να συνεχιστεί με την προσθήκη νέων προορισμών.