Πρόστιμο ύψους 225 εκατ. ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας στο WhatsApp για την παραβίαση των κανονισμών σχετικά με το privacy. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε ποτέ από την Αρχή και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ιδιοκτήτρια του WhatsApp, Facebook, έχει την έδρα της για την Ευρώπη στην Ιρλανδία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η ιρλανδική ρυθμιστική Αρχή αποτελεί τον κύριο ελεγκτικό φορέα της εταιρείας για την Ευρώπη. Το πρόστιμο προέκυψε μετά από έρευνα η οποία ξεκίνησε το 2018, για να διερευνήσει εάν η εφαρμογή ήταν αρκετά διαφανής απέναντι στους χρήστες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης πληροφοριών. Τα privacy policies του WhatsApp υπέστησαν έκτοτε μια σειρά από αναβαθμίσεις.

Η εταιρεία δήλωσε ότι διαφωνεί τόσο με την απόφαση, όσο και με τη βαρύτητα του προστίμου και σκοπεύει να ασκήσει έφεση. «Εργαστήκαμε για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι διαφανείς και περιεκτικές, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Διαφωνούμε με την απόφαση σχετικά με τη διαφάνεια την οποία παρείχαμε στο κοινό το 2018 και με τις ποινές, τις οποίες βρίσκουμε απολύτως δυσανάλογες», ανέφερε συγκεκριμένα η εταιρεία.

(Marketingweek.com)