Προτείνει τη μείωση του φόρου, αλλά την επέκτασή του σε όλα τα είδη τηλεοπτικής μετάδοσης

Σύμφωνα δε με non paper που έστειλε στα μέλη της, ζητάει παράλληλα να καταργηθεί το αγγελιόσημο και να αντικατασταθεί από έναν χαμηλότερο φόρο επί των διαφημίσεων, με υποχρέωση ένα ποσοστό του να πηγαίνει για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στα κανάλια, αφού όπως αναφέρει, σήμερα μόνο το 60% του προσωπικού σε αυτά καλύπτεται από το αγγελιόσημο. Όσον αφορά στον φόρο διαφημίσεων, η ΕΙΤΗΣΕΕ προτείνει ο φόρος αυτός να μειωθεί ως ποσοστό, αλλά να επεκταθεί σε όλα τα είδη τηλεοπτικής μετάδοσης (καλωδιακή, δορυφορική, επίγεια ψηφιακή, ντερνετική, mobile). Κάτι αντίστοιχο που, όπως αναφέρει, ισχύει στη Γαλλία.