Ανακοίνωση του τομέα PR της ΕΔΕΕ

Η θέση αυτή διατυπώνεται με έμφαση στην ανακοίνωση της Διοικούσας του τομέα PR της ΕΔΕΕ. «Χωρίς να παραγνωρίζουμε την αναγκαιότητα και τις θετικές προθέσεις του σχεδίου, προκαλεί απορία η ισοπεδωτική αντιμετώπιση μιας ειδικότητας που αποτελεί από τις πλέον σύγχρονες της οικονομίας. Είναι δε απολύτως συνδεδεμένη με τις συνολικές ανάγκες της οικονομίας, σχετικά με την αναγκαιότητα προώθησης της εικόνας της χώρας και των προϊόντων και υπηρεσιών της ως βασικός μοχλός ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας», επισημαίνει η ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, οι σχολές με το γνωστικό αντικείμενο των Δημοσίων Σχέσεων βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή με το κλάδο και τη στελέχωση του, αφού υπολογίζεται ότι περίπου ένα 30% των εργαζομένων, που απασχολούνται σε αυτόν, προέρχονται από τις σχολές αυτές, αποτελώντας μια από τις κύριες «δεξαμενές» στελεχών και απασχόλησης. Ο Τομέας PR της ΕΔΕΕ καλεί με την ανακοίνωση του αυτή τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν με πραγματικά δεδομένα τις αποφάσεις και είναι πρόθυμος να συμβάλλει στην κατεύθυνση των σωστότερων για την απασχόληση αλλά και την προαγωγή του επαγγέλματος αποφάσεων.