Η Deloitte Ελλάδος διευρύνει τις υπηρεσίες της εισερχόμενη στον χώρο του Μedia Consulting. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους διαφημιζόμενους και παρέχει υποστήριξη που περιλαμβάνει από τη βέλτιστη επιλογή ενός Media ή PR Agency και την ανάθεση του έργου σε αυτό, έως τη στρατηγική media. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες Μedia Consulting αφορούν τη διαχείριση μιας διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ενός Media ή PR Agency, τον σχεδιασμό του media plan και τη δημιουργία συγκριτικών αξιολογήσεων σχετικά με τα media, τις μετρήσεις για την αποτελεσματικότητα καμπανιών ή προωθητικών ενεργειών, έως και την μέτρηση ελαστικότητας τιμής και αποτίμηση της αξίας των brands.

Ο Νίκος Χριστοδούλου, Consulting Leading Partner της εταιρείας, ανέφερε: «Διακρίναμε την ανάγκη των διαφημιζομένων να έχουν έναν ανεξάρτητο σύμβουλο ώστε να διασφαλίζει τη συνέπεια των στόχων του Media Agency, καθώς επίσης και να επιβεβαιώνει τη σωστή επιλογή χρήσης media σύμφωνα με τις εκάστοτε τάσεις που παρατηρούνται σε ένα σύνθετο διαφημιστικό περιβάλλον».