Ο κλάδος των online φαρμακείων στην Ισπανία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον αντίστοιχο στην Ελλάδα, αφού παρατηρείται αντίστoιχος κατακερματισμός φυσικών και online φαρμακείων, καθώς και η απουσία οργανωμένων αλυσίδων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του eRetail Audit, o κλάδος των οnline φαρμακείων στην ισπανική αγορά κατέγραψε πωλήσεις 130 εκατ. ευρώ για το 2018 (10 εκατ. ευρώ μικρότερος από τον αντίστοιχο της Ελλάδας), όμως ο ρυθμός ανάπτυξης που κατέγραψε το 2018 ήταν 65%, τριπλάσιος σε σχέση με τα online φαρμακεία της Ελλάδας.

Στο δείγμα του eRetail Audit έχουν ήδη εισαχθεί 42 ισπανικά online φαρμακεία, ενώ η Convert Group έχει ήδη δημιουργήσει στα γραφεία της στην Αθήνα εξειδικευμένη ομάδα από ισπανόφωνους αναλυτές. Η Έλενα Χαϊλαζοπούλου, Head of eMarket Intelligence και Partner της Convert Group, δήλωσε: «Δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε καλύτερο στρατηγικό συνεργάτη από την IQVIA Ισπανίας, για την είσοδό μας στην ισπανική αγορά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις επιτυχίες που θα καταφέρουμε από κοινού με τους συνεργάτες μας».