Τη μεγαλύτερη αύξηση είχε το ραδιόφωνο, που βρέθηκε στο +54,04%

Έτσι τον μήνα αυτό επενδύθηκαν στα κύρια μέσα 76.753.432 ευρώ έναντι 60.793.039 ευρώ τον Ιανουάριο του 2013. Μάλιστα, την μεγαλύτερη αύξηση ποσοστού εμφάνισε το ραδιόφωνο, με αύξηση δαπάνης 54,04%. Πολύ μεγάλη ήταν ακόμα η άνοδος της δαπάνης στην τηλεόραση, που έφτασε στο 46,06%, ενώ πιο «συγκρατημένη» ήταν η αύξηση στις εφημερίδες, με 16,87%. Αντίθετα, τα περιοδικά εξακολουθούν να χάνουν κονδύλια και τον περασμένο Ιανουάριο η δαπάνη τους μειώθηκε περαιτέρω κατά 2,01%, «φρενάροντας» όμως αρκετά.

Βέβαια, οι απώλειες των προηγούμενων χρόνων είναι πάρα πολύ μεγάλες, δεν καλύπτονται τόσο γρήγορα, ενώ η έλλειψη ρευστότητας των μεγάλων συγκροτημάτων δυσχεραίνει την πορεία ανάκαμψης, δεδομένης και της έλλειψης ουσιαστικά τραπεζικού δανεισμού, αλλά και των μεγάλων δανείων που αυτά «κουβαλούν» από τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τάση αλλάζει και κερδισμένοι θα βγουν όσοι αντέξουν μέχρι το χρονικό διάστημα που η αύξηση της δαπάνης αποτυπωθεί ουσιαστικά και στα λογιστήρια των μέσων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Μέσο Ιανουάριος 2013 Ποσοστά (%) Ιανουάριος 2014 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 27.457.512 45,17 40.103.746 52,25 46,06
Περιοδικά 18.224.723 29,98 17.859.271 23,27 -2,01
Εφημερίδες 12.070.582 19,86 14.107.219 18,38 16,87
Ραδιόφωνο 3.040.222 5,00 4.683.197 6,10 54,04
Σύνολο 60.793.039 100,00 76.753.432 100,00 26,25

Πηγή: ΜediaServices. Ποσά σε ευρώ