Πρόγραμμα ολοκληρωμένης επικοινωνίας

Η συνεργασία αφορά στη διαχείριση της διαφημιστικής καμπάνιας σε επίπεδο media planning & buying, στρατηγική επικοινωνίας, δημιουργικό και δημόσιες σχέσεις. «Η συνεργασία μας στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη», σημειώνει ο Ιωάννης Λιακόπουλος, CEO της Astra Medical Hellas Superfoods.«Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η υποστήριξη, με τον καλύτερο τρόπο, του έργου της Astra Medical Hellas-Superfoods μέσα από τα στελέχη και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες επικοινωνίας της εταιρεία μας» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της IRA Media Χάρης Λαούδης.

Η Ira Media έχει επικοινωνήσει μέσα από ολοκληρωμένη στρατηγική  Μέσων, το brand Superfoods  και τις αξίες του σε συνδυασμό με τα καινοτόμα φυτικά προϊόντα της εταιρείας. Βασικός στόχος της επικοινωνίας είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των Superfoods και τα οφέλη τους. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε και η προώθηση του Superfoods magazine, μέσω ένθεσης σε περιοδικά και εφημερίδες, ως επικοινωνιακό εργαλείο αναλυτικής ενημέρωσης των καταναλωτών με περιεκτικό και επιστημονικό τρόπο.