Από την Body iQ Wellness Consultants

Με βάση το περπάτημα και το τρέξιμο, η εφαρμογή βοηθά τον χρήστη-εργαζόμενο να βελτιώσει τον τρόπο ζωής του, να βάλει στόχους, να αποθηκεύει συγκρίσιμες πληροφορίες από κάθε προπόνηση και να παρακολουθεί τη θέση του, σε πραγματικό χρόνο, στο χάρτη της διαδρομής του. Η εφαρμογή διατίθεται σε Standard και Corporate edition. Η Standard είναι διαθέσιμη από το App store και σύντομα από το Google play.

Η Corporate λειτουργεί μετά από συμφωνία και περιλαμβάνει περισσότερες δυνατότητες, όπως η προσαρμογή στην εταιρική ταυτότητα του οργανισμού, η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη φυσική κατάσταση της ομάδας και στοχευμένη βελτίωση όπου υπάρχει ανάγκη, η σύνδεση με δράσεις ΕΚΕ, η δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού συστήματος, κ.α. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εφαρμογή είναι απλή σε σχεδιασμό, πληροφόρηση και υποστήριξη και στόχος είναι η προώθησή της τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.