Πέντε βήματα που αναμένεται να εξελίξουν περαιτέρω τη συζήτηση για το brand purpose δημοσίευσε η IPA, μέσα από ένα κοινό πλαίσιο για όλους:

  1. Τοποθετήστε τα στοιχεία στο επίκεντρο, αξιολογώντας στο σύνολό του τον πιθανό αντίκτυπο των purpose ενεργειών σε κάθε επίπεδο, ειδικά στα μη-οικονομικά αποτελέσματα.
  2. Να θέτετε πάντα το ερώτημα ποιο μέρος των αποτελεσμάτων επετεύχθη χάρη στο ίδιο το purpose και ποιο χάρη στη «μετάφραση» του purpose σε πρωτοβουλίες και επικοινωνία. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει έτσι κι αλλιώς με αποτελεσματικές ενέργειες που δεν σχετίζονται με το purpose, με παρόμοια επίπεδα επένδυσης;
  3. Προσπαθήστε να αποδείξετε ποια -εάν υπάρχουν- από τα στοιχεία του purpose marketing αποτελούν μακροπρόθεσμες θέσεις που μπορεί να υπερασπιστεί το brand και είναι λιγότερο πιθανό να «αντιγραφούν».
  4. Δώστε έμφαση σε νέα insights για το purpose, καθώς το πεδίο εξελίσσεται ταχύτατα.
  5. Επιλέξτε αν θα επικοινωνήσετε σχετικά. Μάρκες όπως οι Guinness ή η John Lewis αποτελούν μέρη οργανισμών με ξεκάθαρο purpose σε εταιρικό επίπεδο, αλλά αυτό δεν έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη διαφημιστική τους αποτελεσματικότητα.

Η Janet Hull, Director οf Marketing Strategy της IPA, ανέφερε σχετικά: «Εάν οι purpose-oriented marketers δεν τεκμηριώσουν πιο πειστικά τη σημασία του purpose τους, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν τους επικριτές τους».

(Πηγή: Campaign)