Τρεις στις τέσσερις εφοδιαστικές αλυσίδες (72%) έπληξε η πανδημία, με μόλις 2% των επιχειρήσεων να είναι προετοιμασμένες επαρκώς και μόλις 11% να παρατηρούν θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EY στις ΗΠΑ. Το 57% των επιχειρήσεων αντιμετώπισε λειτουργικές διαταραχές κατά μήκος του supply chain του, με κύριους πληττόμενους τη λιανική (74%), τα βιομηχανικά προϊόντα (82%) και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στις αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται η μείωση της παραγωγικότητας (69%), η αδυναμία επίτευξης αναπτυξιακών στόχων (64%) και η μείωση των εσόδων (61%). Ωστόσο, οι πληττόμενες εταιρείες παρέμειναν προσηλωμένες στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, με 92% να συνεχίζουν τεχνολογικές επενδύσεις. Αναφορικά με τις προοπτικές των εφοδιαστικών αλυσίδων για το άμεσο μέλλον, προτεραιότητα, τους επόμενους 12-36 μήνες, αναδεικνύεται η ορατότητα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η διατήρηση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, 64% των επιχειρήσεων αναμένουν επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, και 52% εδραίωση της αυτονομίας των εφοδιαστικών αλυσίδων, μέχρι το 2025.