Παρουσίαση των startups σε επενδυτές

Οι Άγγελοι Επενδυτές προσφέρουν διεθνώς οικονομική υποστήριξη σε startups και νέους επιχειρηματίες και ενδιαφέρονται για την επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου και όχι για την αποκόμιση μεγάλου κέρδους από αυτό. Κατά τη διάρκεια του 1ου egg Investor Day, 17 επιλεγμένες startups του Corallia, του egg, του IQbility και του Orange Groove διαγωνίστηκαν στην δημόσια παρουσίαση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, εκπαιδεύτηκαν και πήραν ανάδραση από επιχειρηματίες, επενδυτές και από στελέχη των Golden Seeds, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα Αγγέλων Επενδυτών στις ΗΠΑ. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι παρευρισκόμενοι επενδυτές προχώρησαν σε προκαταρκτικές επενδυτικές συζητήσεις με τις ομάδες.