Η Interamerican σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΜΚΟ «Γραμμή Ζωής». Η συνεργασία περιλαμβάνει υιοθεσίες ηλικιωμένων ατόμων στα οποία παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης της συσκευής τηλεειδοποίησης, δωρεά οχήματος για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών των ηλικιωμένων, υποστήριξη εκδηλώσεων κ.ά.