Σε ενέργεια υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος προχώρησαν, στις 21 Σεπτεμβρίου, η Interamerican και η Anytime. Συγκεκριμένα, παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα καινούργιο υλικοτεχνικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συμπληρώνοντας έτσι τη συνδρομητική συμμετοχή των τριών εταιρειών του ομίλου (Ζωής, Ζημιών και Βοήθειας) αναλογικά στην πρόσφατη δωρεά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προς το ΠΣΕ.

Η Interamerican και η Anytime διέθεσαν για τις λειτουργικές ανάγκες του τομέα επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τηλεοράσεις 45”, laptops, desktops, οθόνες και ηχεία υπολογιστών, smartphone, πλαστικοποιητή, έγχρωμο εκτυπωτή-scanner.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη βασικών γνώσεων των πολιτών για την πυροπροστασία, την πρόληψη πυρκαγιών και την εξέλιξη της εταιρικής κουλτούρας εθελοντισμού και ενεργοποίησης για την αντιμετώπιση καταστροφικών κινδύνων, η Interamerican προτίθεται, όπως επισήμανε, να προβεί στην κατάρτιση των εργαζομένων της, μέσω πιστοποιημένου προγράμματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.