Στη διεθνή έκθεση Aluminium στο Exhibition Centre του Düsseldorf της Γερμανίας, το Creative Technology Agency Mimo Labs δημιούργησε, σε συνεργασία με την Unlimited, για λογαριασμό της ELVAL, έναν διαδραστικό τοίχο επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality Wallpaper).

Οι επισκέπτες της ELVAL είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε έναν τοίχο 8 μέτρων, χωρισμένη σε όλα τα στάδιά της, τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων αλουμινίου μέσω της ανακύκλωσης.

Με ένα άγγιγμα στην εικόνα οποιασδήποτε φάσης παραγωγής, κινήσεις και χρώματα ζωντάνευαν στον τοίχο και εξηγούσαν σχηματικά, με AR τεχνολογία, τη διαδικασία ανακύκλωσης του αλουμινίου από την αρχή μέχρι το τέλος της.