Σύμφωνα με την έρευνα, το 2009 το μέσο νοικοκυριό δαπανούσε μηνιαία σε είδη παντοπωλείου 444 ευρώ, ενώ το 2015 ξόδευε 371 ευρώ, 73 ευρώ δηλαδή λιγότερο. Συνολικά οι δαπάνες παντοπωλείου, διατροφής και εστίασης (δηλαδή οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διατροφή) μειώθηκαν κατά 23,4% την πενταετία 2009-2015. Με εξαίρεση το 2010 – οπότε και η δαπάνη σε είδη παντοπωλείου των νοικοκυριών παρουσίασε για τελευταία φορά αύξηση -, κάθε χρόνο έκτοτε εμφανίζεται μείωση που κυμαίνεται από 0.6% έως και 6.3%. Όμως ενώ η δαπάνη των νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου μειώθηκε σε αξία, η δαπάνη ως ποσοστό επί των συνολικών αγορών των νοικοκυριών αυξήθηκε. Το 2010 η δαπάνη σε είδη παντοπωλείου αντιστοιχούσε στο 21,5% των αγορών του μέσου νοικοκυριού, ενώ το 2015 αντιστοιχούσε στο 26,2%, αυξήθηκε δηλαδή κατά 4,7%.

Πρακτικά δηλαδή ενώ η δαπάνη σε είδη παντοπωλείου μειώθηκε, οι υπόλοιπες δαπάνες (π.χ. είδη ένδυσης, είδη επίπλωσης, υπηρεσίες) μειώθηκαν με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό. Η εξέλιξη αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς τα περισσότερα από τα προϊόντα παντοπωλείου και ειδικά τα είδη διατροφής εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του καταναλωτή και κατά συνέπεια είναι πιο δύσκολο να περικοπούν σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Προσφορές και εκπτώσεις μειώνουν τη δαπάνη
Ένα μεγάλο μέρος της μείωσης της δαπάνης που παρατηρείται οφείλεται στην αξιοποίηση από τον καταναλωτή προσφορών και εκπτώσεων. Ένα άλλο σημαντικό μέρος αντιστοιχεί σε μεταβολή καταναλωτικών συνηθειών προς φθηνότερες εναλλακτικές προϊόντων (π.χ. κοτόπουλο αντί για μοσχάρι), σε μικρότερες συσκευασίες, καθώς και σε αξιοποίηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.  Συγκεκριμένα σε σχέση με τις προσφορές:
– Οι 9 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν χρήματα μέσω προσφορών και 7 στους 10 τουλάχιστον το 5% της αξίας των αγορών τους. 
– Η μεσοσταθμική εξοικονόμηση είναι 11,2%, η οποία δεν αποκλίνει από τις μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει το ΙΕΛΚΑ για την πραγματική εξοικονόμηση του καταναλωτή από την αξιοποίηση προσφορών και εκπτώσεων.

Όφελος 25 ευρώ το μήνα, 300 ευρώ ετησίως
Πρακτικά, η μηνιαία συνολική αξία των προσφορών αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος πάνω από 25 ευρώ το μήνα ανά νοικοκυριό και 300 ευρώ ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το όφελος είναι πολύ σημαντικότερο από το αντίστοιχο όφελος του 2010 εξαιτίας τόσο της μείωσης της δαπάνης των νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου, όσο και της αύξησης τόσο του ποσοστού των πωλήσεων που πραγματοποιείται μέσω προσφορών, όσο και της αύξησης της μέσης έκπτωσης ανά προσφορά.

Το 2010 η μέση μηνιαία δαπάνη στο σουπερμάρκετ υπολογίζεται σε 250 ευρώ, με το 32% των αγορών να αφορούν προϊόντα σε έκπτωση ή προωθητική ενέργεια και το μέσο όφελος στα 15 ευρώ. Το 2015 η μέση δαπάνη εκτιμάται σε 220 ευρώ, με το 42% των αγορών να αφορούν προϊόντα σε έκπτωση ή προωθητική ενέργεια και το μέσο όφελος στα 25 ευρώ.

Και νέα μείωση το 2016
Όσον αφορά στο 2016, η εκτίμηση είναι ότι θα παρατηρηθεί νέα σχετική μείωση στη δαπάνη ειδών παντοπωλείου, αλλά μικρότερη από αυτή του 2015. Αυτή είναι και η εκτίμηση των στελεχών της αγοράς  όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έρευνα τάσεων στελεχών λιανεμπορίου του ΙΕΛΚΑ του Σεπτεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα:
– Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, τα στελέχη σε ποσοστό 66%, δηλαδή 2 στους 3 εκτιμούν ότι οι πωλήσεις το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 θα είναι μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
– Μεσοσταθμικά τα στελέχη δηλώνουν στην έρευνα ότι περιμένουν οι πωλήσεις (χωρίς ΦΠΑ) στα σούπερ μάρκετ το 2016 να μειωθεί κατά 2,4% και επομένως η δαπάνη των νοικοκυριών κατά περίπου 1,9%.

Εξέλιξη µηνιαίων δαπανών νοικοκυριών σχετικών µε τρόφιµα/διατροφή 2009-2015
  2009 2009 2015 2015 Μετ/λή 7ετίας Μετ/λή
  Αξία µηνιαίων αγορών Ως % αγορών Αξία µηνιαίων αγορών Ως % αγορών Αξίας % επί συνόλου δαπανών

Είδη διατροφής & παντοπωλείου

443,59 21.5% 371,22 26.2% -16.3% +4.7%

Εστίαση (Εστιατόρια, καφενεία κ.λπ.)

202,69 9.8% 124,14 8.7% -38.8% -1.1%

Σύνολο διατροφή και εστίαση

646,28 31.3% 495,36 34.9% -23.4% +3.6%

Σύνολο αγορών

2065,11 100.0% 1419,57 100.0% -31.3% 0.0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ποσά σε ευρώ