Την InEdu (Innovative Education), δημιούργησε η Sieben. Η InEdu στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό στη χρήση και στην εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Όραμά της είναι ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση καινοτόμων λύσεων ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.